larsmytting.net
 

Kjære leser,


Svøm med dem som drukner har fått mange entusiastiske lesere siden den ble lansert i september 2014. Aftenposten omtalte boken som «sannsynligvis årets mest medrivende roman». Som en leser skrev:

Det gjenstod bare ca 40 sider av «Svøm med dem som drukner» i går kveld, da jeg svært ugjerne måtte avbryte lesningen. Men det ble ei urolig natt, og ved firetida sto jeg likegodt opp og satte meg til og leste slutten.


Jeg begynte på romanen like etter at Vårofferet utkom i 2010, og arbeidet førte meg både til de ødeste partiene av Shetland (som er øde fra før), til restene av skyttergraver i Nord-Frankrike, og ikke minst tilbake til bygda Saksum i min fiktive Gudbrandsdal, hvor hovedpersonen Edvard vokser opp på gården Hirifjell, som rett nok ligger på baksida, men der hvor «dalsida skråner nedover igjen, i ei slags solside på innsida av baksida».


Romanen ble tildelt Bokhandlerprisen 2014, og har nå et opplag på over 200 000 eksemplarer i Norge og Sverige, og er solgt for oversettelse til ti land. Den vil bli utgitt i Storbritannia og USA høsten 2017 under tittelen The Sixteen Trees of the Somme.


Høsten 2016 ble Hel ved tildelt prisen «Årets sakprosabok» (Non-Fiction Book of the Year) av britisk bokbransje. Boken har nå solgt over 500 000 eksemplarer verden over.


Disse nettsidene blir sjelden oppdatert, men en nyhet må likevel nevnes: Aktivitets- og fargeleggingsboken basert på Hel ved utkom i november 2017 – 64 artige og spreke sider hvor æren skal tilskrives illustratør Adam Doughty. Den er utgitt i Norge, Storbritannia, Polen og Nederland.